ИЗ "ЛЕТОПИСНАТА КНИГА"
НА СОФИЙСКО НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЙОСИФ А. КОВАЧОВ"

1907-1908 УЧЕБНА ГОДИНА

На 1 септември 1907 г. училището се отделя като самостоятелно, с отделно управление и архив. Една година преди това е съществувало като клон на училище "П.Р. Славейков".

Помещава се в сградите на Илия Димитров, комуто се плаща годишен наем 5 600 лева за използваните 5 класни стаи, 1 канцелария, стаи за слугите и един тесен двор. Те се намират на ъгъла на ул. "Клокотница" и "Княз Борис І".

През учебната 1907/1908 година се обучават 264 ученици - 64 ученици в І отделение, 72 ученици във ІІ отделение, 83 ученици в ІІІ отделение и 45 ученици в ІV отделение.

Зданието е нехигиенично. Стаите са тесни, дълги, с недостатъчна големина и светлина. Дворът е тесен - само 250 кв.м на 264 ученици.

Училището прилича на манастир. Всички стаи и стаички са дадени под наем на други семейства. В двора се пере, обтегнати са въжета с прострени за сушене дрехи. Движението в него е невъзможно. На улицата децата не бива и не може да стоят, защото постоянно минават коли и коне, а и наблизо е трамвайната линия. Няма канализация, помийната вода от западното здание се разлива под прозорците на учебните стаи. От училищната чешма си служат семействата от квартала и дворът постоянно се мокри.

Отначало училището се казва "Генерал Столетов" - предводител на Шипченските опълченци, чиито деца се учат в него. След един месец се преименува "Марин Дринов", а след една седмица Училищното настоятелство с протокол № 12 от 21.09.1907 г. го прекръства "Йосиф А. Ковачов".

През декември 1907 г. кметството изпраща комисия да избере място за ново училищно здание.

Училището си служи с пособията на училище "П.Р.Славейков". Има 46 стари чина.

Учителски персонал:

  • 1. Георги П. Захариев - главен учител (директор) - І степен първоначален учител с 1 680 лева годишна заплата и 960 лева годишно възнаграждение от общината. Изобщо учителства 14 години. Съпругата му не учителства. Обучавал ІV отделение. Не отсъства през годината.
  • 2. Наца Киркова - временно назначена учителка с 900 лева годишна заплата и 300 лева общинско възнаграждение. Обучава І отделение. Отсъства 50 полудни, от които 36 по болест и 14 по други причини.
  • 3. Мария Георгиева - временно назначена учителка с 900 лева годишна заплата и 300 лева възнаграждение от общината. Обучава ІІ "а" отделение. Не отсъства.
  • 4. Георги Басшарев - ІІ степен първоначален учител с 1428 лева годишна заплата и 840 лева възнаграждение от общината. Обучава ІІ "б" отделение. Не отсъства през годината.
  • 5. Райна Ченгелиева - временно назначена учителка с 900 лева годишна заплата и 300 лева възнаграждение от общината. Заема мястото на Елисавета Герчева, която на 1 ноември 1907 г. напуска доброволно, защото се омъжила. Незадомена. Обучава ІІІ отделение. Отсъства 2 дни по домашни причини.