Резултати от общинския кръг на олимпиадата "Знам и мога" 2013-2014 - ІV клас


Престижна награда за млади природолюбители, юни 2012

На 8. и 9. юни 2012 г. се проведе първото Национално състезание „Малък природолюбител” за 5. и 6. клас. На първо място за 6. клас отборно на тема „Глобално затопляне” се класираха Николай Йорданов и Рангел Праматаров с ръководител г-жа Людмила Малинова. В теоретичната част от състезанието първо място с 55 т. зае Рангел, а второ – с 54 т., Николай.