• Заповед за външно оценяване
  • Прием след 7-ми клас
  • Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача
  • Учебно-изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици в държавни и общински училища след завършен 7-ми клас за учебната 2013 - 2014 г.
  • Учебно-изпитна програма по математика за приемане на ученици след завършен 7-ми клас за учебната 2013 - 2014 г.
  • Примерни тестове – 7. клас